Czas na nową rzeczywistość
+48 795-032-209kontakt@vrbialystok.com.pl

REGULAMIN STUDIA

Studio Wirtualna Rzeczywistości – „VR Białystok” ze stroną: www.vrbialystok.com.pl,
prowadzonego przez Grzegorz Jabłecki z siedzibą w Białymstoku,
przy ul. Sienkiewicza 55a Dom Handlowy „Trzy Kłosy” poziom -1 (piwnica); NIP: 848 – 173 – 39 – 37

1. Studio udostępnia stanowiska symulacyjne pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość.

2. Zasady korzystania ze studia i oferowanych w nim usług określa niniejszy regulamin.

3. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne według aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej.

4. Studio czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16-22 w weekendy 14-22.

5. Przed, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz studiu w formie papierowej.

6. Rezerwacja usługi w Studiu VR Białystok jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz Ostrzeżeniem dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania i akceptuje ich warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi.

7. Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 16 roku życia korzystają z usług studia na własną odpowiedzialność.

8. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług studia wyłączne za zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.

9. Podzespoły wchodzące w skład stanowisk symulacyjnych są w wersji developerskiej, co może skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.

10. Osoby chętne do korzystania z salonu muszą zarezerwować stanowisko poprzez rezerwacje online. Rezerwacji należy dokonać z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku mniejszego wyprzedzenia należy uzyskać zgodę na wizytę pod nr. tel. 795 032 209.

11. Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 15 minut, po upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana.

12. Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik Studia VR. Osoby towarzyszące powinny przebywać w strefie wyznaczonej przez pracownika.

13. Każdy klient Studia ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.

14. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem. Klient musi posiadać własne konto (platformy Steam i Oculus/VIVEPort) oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyłączeniem programów, na które salon posiada licencje komercyjne.

15. Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, trzeba powiadomić o tym pracownika salonu przy dokonywaniu rezerwacji.

16. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z ów sprzętu.

17. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. (www.vrbialystok.com.pl/regulamin).

18. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast przerwać użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika studia.

19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.

20. Ewentualne skargi oraz wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: kontakt@vrbialystok.com.pl

21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia VR Białystok zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika studia.

22. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Studia VR Białystok osób w stanie upojenia alkoholowego.

23. Na terenie Studia VR Białystok obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów oraz trunków alkoholowych.

24. W części symulacyjnej zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.

25. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające.

26. Nieprzestrzeganie regulaminu Studia może skutkować natychmiastowym usunięciem użytkownika z lokalu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.

Studio VR Białystok © 2018. All Rights Reserved. Terms of Use and Privacy Policy