fbpx
Przekrocz granice rzeczywistości

REGULAMIN STUDIA

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Studio udostępnia stanowiska symulacyjne pozwalające na korzystanie z programów kreujących wirtualną rzeczywistość.
2. Zasady korzystania ze studia i oferowanych w nim usług określa niniejszy regulamin.
3. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych jest odpłatne według aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej.
4. Studio czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 16-22 w weekendy 14-22.
5. Przed, przystąpieniem do korzystania z usługi każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z Ostrzeżeniem Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej oraz studiu w formie papierowej.
6. Rezerwacja usługi w Studiu VR Białystok jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się on z treścią regulaminu oraz Ostrzeżeniem dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania i akceptuje ich warunki. Oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi.
7. Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 16 roku życia korzystają z usług studia na własną odpowiedzialność.
8. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą korzystać z usług studia wyłączne za zgodą opiekuna prawnego lub w jego obecności.
9. Podzespoły wchodzące w skład stanowisk symulacyjnych są w wersji developerskiej, co może skutkować niespodziewanymi błędami w symulacji. Klient ma prawo do wydłużenia opłaconego czasu o czas potrzebny na zlikwidowanie problemu.
10. Osoby chętne do korzystania z salonu muszą zarezerwować stanowisko poprzez rezerwacje online. Rezerwacji należy dokonać z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w przypadku mniejszego wyprzedzenia należy uzyskać zgodę na wizytę pod nr. tel. 795 032 209.
12. Na klienta umówionego na konkretną godzinę stanowisko będzie oczekiwać 15 minut, po upływie tego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
13. Na każdym stanowisku symulacyjnym może przebywać tylko jedna osoba, w pozostałych przypadkach zgodę musi wyrazić pracownik Studia VR. Osoby towarzyszące powinny przebywać w strefie wyznaczonej przez pracownika.
14. Każdy klient Studia ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania ze stanowisk symulacyjnych oraz wsparcia w konfiguracji programu wybranego przez klienta.
15. Zabronione jest korzystanie ze stanowisk w sposób niezgodny z prawem. Klient musi posiadać własne konto (platformy Steam i Oculus/VIVEPort) oraz licencje na programy użytkowane na stanowisku, z wyłączeniem programów, na które salon posiada licencje komercyjne.
16. Jeżeli klient chce testować własne tytuły gier, trzeba powiadomić o tym pracownika salonu przy dokonywaniu rezerwacji.
17. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z ów sprzętu.
18. Korzystanie ze stanowisk symulacyjnych wymaga ruchu, oddziałuje na nasz błędnik, zmysł orientacji przestrzennej, zmysł wzroku oraz słuchu co może skutkować pojawieniem się tzw. choroby po symulacyjnej, ataku epilepsji oraz innych objawów, które dokładnie opisane są w Ostrzeżeniu Dotyczącym Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania. (www.vrbialystok.com.pl/regulamin).
19. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy natychmiast przerwać użytkowanie stanowiska i powiadomić o tym pracownika studia.
20. Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powikłania spowodowane użytkowaniem stanowisk symulacyjnych.
21. Ewentualne skargi oraz wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres mailowy: kontakt@vrbialystok.com.pl
22. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia VR Białystok zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu i stosowania się do poleceń pracownika studia.
23. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie Studia VR Białystok osób w stanie upojenia alkoholowego.
24. Na terenie Studia VR Białystok obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tym e-papierosów oraz trunków alkoholowych.
25. W części symulacyjnej zabrania się spożywania posiłków oraz napojów.
26. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez osoby z niego korzystające.
27. Nieprzestrzeganie regulaminu Studia może skutkować natychmiastowym usunięciem użytkownika z lokalu bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.
REGULAMIN ZAWODYÓW „BEAT SABER vol.2”
1) Każda osoba biorąca udział w zawodach (zwana dalej
uczestnikiem) zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o
zapoznaniu się z regulaminem Studia Wirtualna Rzeczywistość
Białystok oraz regulaminem zawodów „BEAT SABER vol.2”.
2) Uczestnicy mogą podchodzić do zawodów w dniach 23-28.XII.2019
odwiedzając studio w godzinach pracy
3) Uczestnikom przysługują 2 darmowe zagrania w utworze
przypisanym do zawodów w konfiguracji wskazanej przez
organizatora.
4) Niezależnie od ilości podejść danego uczestnika zapisywany jest
najlepszy wynik punktowy.
5) Organizator turnieju zobowiązuje się do świadczenia 15
minutowej darmowej sesji VR z zachowaniem obostrzeń związanych z
realizacją zawodów.
REGULAMIN TOURNAMENT BEAT SABER vol.2
1) Każda osoba biorąca udział w turnieju (zwana dalej
uczestnikiem) zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o
zapoznaniu się z regulaminem Studia Wirtualna Rzeczywistość
Białystok oraz regulaminem turnieju „BEAT SABER vol.2”.
2) Turniej odbywa się w siedzibie studia w dniu 29.12.19
3) Uczestnicy zobowiązani są stawić się na miejscu turnieju w
godzinach 13:30 do 17:30
3) Uczestnikowi przysługują 3 próby zagrania w utworze przypisanym
do zawodów w konfiguracji wskazanej przez organizatora.
4) Niezależnie od ilości podejść danego uczestnika zapisywany jest
najlepszy wynik punktowy.
5) Do uczestnictwa w turnieju niezbędne jest wykupienie biletu
uczestnictwa. Każdy bilet upoważnia do 3 próby na jednym poziomie
trudności.
6) Uczestnik może odebrać jedynie jedną nagrodę nie zależnie od
ilości zajętych miejsc. Jest nią zawsze nagroda z wyższego poziomu
trudności.
7) Bilety uczestnictwa można nabyć od godziny 13:30 do 17:30 dnia
29:12:19 w siedzibie Studia Wirtualna Rzeczywistość w kwocie 15
zł.
8) Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z turnieju
osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu bądź regulaminu
wewnętrznego Studia zawartego na stronie www.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Każdy użytkownik przed pierwszą wizytą powinien przeczytać i dokładnie zapoznać się z danymi wskazaniami, aby zminimalizować ryzyko kontuzji i odczucia dyskomfortu. Jeśli jesteś osobą starszą, masz problemy z sercem, posiadasz zaburzenia wzroku, jesteś w ciąży lub masz problemy zdrowotne zalecamy konsultację lekarską przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych. Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na rozruszniki serca. Jeżeli posiadasz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, przed podjęciem decyzji o przyjściu do salonu skontaktuj się z lekarzem. Jeśli użytkowanie stanowisk symulacyjnych może wywołać u Ciebie drgawki lub inne stany epileptyczne, bądź występowały one u Ciebie wcześniej koniecznie przed przystąpieniem do sesji skontaktuj się z lekarzem oraz powiadom o tym obsługę. Niektóre osoby najczęściej dzieci, młodzież oraz osoby starsze podczas symulacji mogą odczuwać bóle głowy, zmęczenie oczu, nudności lub zawroty głowy, w przypadku wystąpienia takich objawów niezwłocznie powiadom obsługę i poproś o przerwę od użytkowania gogli VR. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk przez dzieci poniżej 13 roku życia. Korzystanie przez dzieci poniżej 16 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych lub za zgodą opiekuna prawnego. Należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, stosować się do środków ostrożności oraz instrukcji wydawanych przez obsługę podczas korzystania ze stanowisk symulacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub dyskomfortu! Nie zalecamy korzystania ze stanowisk VR w przypadku uczucia zmęczenia, potrzeby snu, niestrawności, będąc pod wypływem emocjonalnego stresu, kaca lub osłabienia, podwyższonej temperatury ciała, grypy, bólu głowy, migreny czy bólu uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić efekty niepożądane. Co każde 30 minut sesji zaleca się robienie 5 lub 10-minutowej przerwy.

KONTAKT

Śledź StudioVR w social mediach!

Bądź na bieżąco, zobacz i zostań by nic Cię nie ominęło.
Studio VR Białystok
ul. Sienkiewicza 55a,
15-224 Białystok
tel. 795032209
kontakt@vrbialystok.com.pl
Godziny pracy:
Pon-Piąt: 17-22
Sob-Nied: 14-22

© 2019 | StudioVR Białystok | REGULAMINY