OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Każdy użytkownik powinien przeczytać i dokładnie zapoznać się ze wskazówkami poniżej, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, odczucia dyskomfortu lub uszkodzenia sprzętu. Przed pierwszym użyciem:

Zapoznaj się z regulaminem Studia VR Białystok oraz Ostrzeżeniem dot. Zdrowia i Bezpieczeństwa Użytkowania.

Stanowisko powinno być przygotowane indywidualnie dla każdego użytkownika. Ignorowanie wskazówek może zwiększyć ryzyko odczuwania dyskomfortu.

Osobom w ciąży, starszym, posiadającym zaburzenia wzrokowe, psychiatryczne lub mającym problemy z sercem lub inne problemy zdrowotne, zaleca się wizytę u lekarza przed skorzystaniem ze stanowisk symulacyjnych.

Zastanów się, czy wcześniej nie występowały u Ciebie drgawki lub inne stany epileptyczne, które mogą stanowić dla Ciebie zagrożenie w trakcie użytkowania stanowisk.

Poważne przeciwwskazania do użytkowania stanowisk symulacyjnych w Studiu VR Białystok:

Drgawki: Przed symulacją zaleca się wizytę u lekarza, jeśli w przeszłości odnotowano drgawki, utratę świadomości lub inne podobne stany epileptyczne. Niektóre osoby (około 1 na 4000) mogą odczuwać bóle głowy, drgawki, drgawki epileptyczne, utraty świadomości spowodowane przez jasne rozbłyski i wzory, objawy te mogę występować przy oglądaniu telewizji, graniu w gry video lub doświadczając wirtualnej rzeczywistości, nawet jeśli, nie odnotowano wcześniej przypadków ataku drgawek lub epilepsji. Drgawki takie spotykanie są najczęściej u dzieci i młodzieży poniżej 20 roku życia.

Zakłócenia częstotliwości radiowych: Urządzenia emitują fale radiowe, które mogą mieć wpływ na otaczającą elektronikę jak również rozruszniki serca. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie medyczne, nie należy korzystać z zestawu bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Dzieci: Nie zaleca się korzystania ze stanowisk przez dzieci poniżej 13 roku życia. Korzystanie przez dzieci powyżej 13 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą dorosłych lub za zgodą opiekuna prawnego.

Ogólne wskazówki i środki ostrożności:

Należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami i stosować się do poniższych środków ostrożności podczas korzystania z stanowisk symulacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń lub dyskomfortu!

? Używaj tylko w bezpiecznym środowisku: stanowisko symulacyjne stwarza środowisko wirtualnej rzeczywistości, które odwraca uwagę i uniemożliwia obserwacje własnego otoczenia. Seans powinien odbywać się na siedząco lub wyznaczononych strefach. Należy unikać wstawania z miejsca z okularami wizyjnymi na oczach. Należy zachować szczególną ostrożność, aby upewnić się, że nie jesteś w pobliżu innych ludzi lub przedmiotów, na które można wpaść lub zniszczyć w trakcie korzystania ze stanowisk. Nie zaleca się korzystania z okularów wizyjnych podczas sytuacji, które mogą wymagać uwagi.

? Upewnij się, że okulary są właściwie dopasowane, wygodne, obraz jest pojedynczy i czysty.

? Pozwól swoim zmysłom stopniowo dopasować się do wirtualnego świata. Na początku ogranicz korzystanie do kilku minut. Czas korzystania można zwiększać wraz z przyzwyczajaniem się. Rozglądanie się dookoła, pomoże Ci zauważyć różnicę pomiędzy Twoimi ruchami w wirtualnym i realnym świecie.

? Udane doświadczenie wirtualnej rzeczywistości wymaga nienagannego poczucia zmysłu ruchu i równowagi. Nie zaleca się korzystania ze stanowisk w przypadku odczuwania zmęczenia, potrzeby snu, pod wpływem środków odurzających, kaca, odczucia niestrawności, będąc pod wypływem emocjonalnego stresu lub osłabienia, cierpienia na gorączkę, grypę, bóle głowy, migreny, bóle uszu. Korzystanie w złym stanie może nasilić efekty.

? Co każde 30 minut, należy zrobić kilka minut przerwy, nawet jeśli nie odczuwa się takiej potrzeby. Każdy człowiek jest inny, jeżeli odczuwasz dyskomfort, należy dokonywać częstszych przerw.

? Głośne dźwięki mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenie słuchu. Hałas w tle, oraz przebywanie w głośnym otoczeniu może spowodować, że dźwięki są głośniejsze niż nam się wydaje. Ze względu na wciągającą naturę wirtualnej rzeczywistości, nie należy używać słuchawek na wysokim poziomie głośności, aby utrzymać świadomość otoczenia i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu.

Dyskomfort – Jeśli odczujesz jakiekolwiek wymienione poniżej objawy niezwłocznie przerwij seans i poinformuj o tym pracownika salonu!

? Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania w przypadku doświadczenia któregokolwiek z następujących objawów: napady drgawkowe, utrata świadomości, zmęczenie oczu, drganie oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, zmienione, niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia równowagi, zaburzenia koordynacji oko-ręka, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, zawroty głowy, ból głowy lub oczu, senność, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do choroby lokomocyjnej.

? Podobnie jak w przypadku choroby morskiej, objawy choroby po symulacyjnej mogą utrzymywać się i nasilać kilka godzin po użyciu. Objawy mogą obejmować te wyżej wymienione oraz senność i obniżoną zdolność wykonywania wielu zadań na raz. Objawy te mogą narazić Cię na zwiększone ryzyko kontuzji, gdy angażujesz się w działania w świecie rzeczywistym.

? Do momentu ustania objawów, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, ani wykonywać innych wizualnie i fizycznie wymagających działań, które mają potencjalnie poważne konsekwencje (czyli działania, w których doświadczenie w/w objawów może prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub uszkodzenia mienia) lub innych działań, które wymagają nienagannej równowagi i koordynacji ręka-oko (takie jak gry sportowe lub jazda na rowerze, itp.).

? Nie zaleca się ponownego użytku, do kilku godzin po ustąpieniu objawów. Upewnij się, że stanowisko jest poprawnie skonfigurowane przed ponownym użyciem.

? Należy pamiętać o rodzaju treści przy których wystąpiły negatywne objawy, ponowne ich wyświetlanie może spowodować ich nasilenie.

? W przypadku poważnych i utrzymujących się objawów należy udać się na wizytę lekarską.

Powtarzające się kontuzje: Granie w gry wideo może spowodować kontuzje mięśni, stawów lub skóry. Jeżeli doznasz kontuzji podczas gry lub poczujesz takie objawy jak mrowienie, drętwienie, pieczenie lub sztywność należy zaprzestać korzystania i odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustępują należy udać się na wizytę lekarską.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Regulaminu” oraz „Ostrzeżeniem dotyczącym zdrowia oraz bezpieczeństwa użytkowania” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Studio Wirtualna Rzeczywistość Białystok Grzegorz Jabłecki, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Równocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzeby w/w firmy zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości oraz na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w szczególności na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu, wszelkich informacji handlowych, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) przez Studio Wirtualna Rzeczywistość VR Białystok.